CZY BOGA MOŻNA “SPISAĆ”?

”Gdy czytasz Biblię, korzystasz z czegoś niekompletnego i niedoskonałego, mimo że osoba Boga (którą między innymi za pomocą tego narzędzia poznajesz) jest kompletna i doskonała. Dlatego spisana litera musi być ożywiana przez Ducha Świętego. To On wypełnia te przestrzenie, które nie zostały spisane. To On przekazuje niewypowiedziane słowa.” – Nina Księżopolska

Wydaje się niemożliwym aby na to pytanie odpowiedzieć NIE. Wiadomo jednak, że sekta Artura Cerońskiego próbuje napisać swój plagiat Biblii (tz. Biblia Mocy) i podważa sens wszystkich istniejących tłumaczeń Biblii, aby zachęcić do czytania swojego plagiatu.

Dlatego warto na tym oczywistym negatywnym przykładzie zobaczyć jak działają ludzie podszywający się pod nauczycieli Słowa.

Po pierwsze, to BÓG się spisał sam na kartach Biblii! Całe Pismo jest natchnione i będzie natchnione nawet jak jakaś pani Księżopolska temu zaprzeczy.

Po drugie; używanie autorytetu Pisma cytując Ew. Jana 21:25, aby dowieść że to Pismo nie ma autorytetu jest wewnętrznie sprzeczne. Wciąganie się więc w myślenie zadanego pytania jest wkraczaniem w sferę błędu.

Po trzecie. Ultra-charyzmatyczna sekta nic, ale to nic nie mówi o Duchu Świętym jako o Duchu wprowadzającym we wszelką prawdę! Może to dziwić na początku, ale jest w tym pewna sprytna logika. Pan Ceroński ogłosił się Apostołem, a jego żona została ogłoszona ”Matką wszystkich wierzących” (to nie żart!). Zatem w tej układance nie ma miejsca na normalnie przetłumaczoną Biblię, oraz nie ma miejsca dla Ducha Świętego w sercach wierzących. Odwołujący się do charyzmatów ludzie są ”operatywnymi bogami” w tej organizacji i podszywają się pod wszystkie osoby Boga.

Może przyda się ten drastyczny przykład aby mieć obraz uczulający ludzi na samozwańczych liderów, którzy wykraczają poza Słowo i systematycznie przekazują autorytet sobie samym (kościoły liderskie). W większości przypadków nie jest to tak szybki i jaskrawy proces jak w przypadku w/w sekty. ”Profesjonaliści” z zasady nigdy nie ogłoszą się otwartym tekstem Apostołem czy ”Matką wszystkich wierzących”. Nie ma więc potrzeby przewidywania jakie mogą być teoretyczne następne kroki odstępców. Zawartość Listów Apostolskich to w dużej części opis odstępców i ich fałszywych doktryn. Nie powinno więc nikogo dziwić, że te same rzeczy występują dzisiaj i każdy wierzący powinien być gotowy do wychwycenia błędów.

Skoro w tej kwestii wypowiedział się Pastor Bogusław Jasiewicz to również polecę jego myśl;

https://youtube.com/clip/UgkxQA4IshslzkCQMbiKIhbpPKnkWPweq-53

lub cały materiał; https://www.youtube.com/watch?v=CwkrQYgb3ao