https://youtube.com/clip/UgkxlkaVhUMAC7BiL1Zb2wHx6-rj4EjH9Nkf

Proponuje długi materiał jaki jest odpowiedzią na książkę ”Biblia po katolicku” Sławomira Zatwardnickiego.

Materiał musi być długi, bo Kościół Rzymsko-Katolicki długo obrastał rożnego rodzaju tradycjami, aż dzisiaj nie sposób zrozumieć nauk tego kościoła bez odniesienia się do kilku kwestii na raz.

Przede wszystkim nauki KRK nie są oparte na Słowie Bożym ale na wykładzie Magisterium Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Ta i podobne nauki (np. o przeistoczeniu chleba w ciało Chrystusa) daje iluzoryczną władze instytucją tego kościoła nad wszystkim. Nie sposób więc dyskutować z teologami KRK ponieważ oni sami nie wiedzą co stanowi STAŁY PUNKT ich wiary. Można jednak wyjaśnić jak to teologiczne nieporozumienie działa.

Kościół Rzymsko-Katolicki to w zasadzie Tradycja, która jest sama sobie żaglem, sterem i okrętem… Dlatego autor książki atakuje zasadę „tylko Pismo” nazywając ją ”protestanckim aksjomatem”. Sławomir Zatwardnicki wykręca biblijną naukę na wszystkie możliwe sposoby aby UKRYĆ to, że w KRK nie ma już od wieków ”katolickiego aksjomatu”. Kościół jest ten oparty na ludziach, a ludzie na tradycji i tak w nieskończoność.

Tradycja nie koniecznie jest zła; to zależy jaka tradycja i jak jest pojmowana. Gorzej jest kiedy tradycja próbuje zasiąść obok, a nawet powyżej Pisma. To jednak się stało w KRK i przypomina to spór Jezusa z Żydami opisany w Ew. Mat. 15.

A on (Jezus) odpowiedział im: Czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji?

(…) I tak unieważniliście przykazanie Boże przez waszą tradycję.

W przytaczanym fragmencie Jezus nie potępia Uczonych w Piśmie wraz z ogólnie pojętą tradycją. Zwróćmy uwagę na DWA zasadnicze zwroty w tym fragmencie; ”dla waszej tradycji” oraz ”przez waszą tradycję”. Uczeni w Piśmie przez wieki nadbudowali swoją naukę ponad to co jest w Biblii. W konsekwencji Judaizm Rabinistyczny już w okresie działalności Jezusa był martwą religią odwołującą się do swoich zasad sprzecznych z Pismem.

Kościoły Historyczne, w tym KRK osiągnęły to samo. W dzisiejszej dobie pozostało im jedynie zamazywać różnice pomiędzy wyznaniami i zwodzić ludzi niejasnymi teologicznie wystąpieniami. Takim przykładem jest prezentowana poniżej książka.

Nie jest to budujące i nie jest to dobrym znakiem dla tych co próbują budować układy ekumeniczne z instytucjami takimi jak KRK. Takiej jedności NIE da się zbudować bez zakłamania i odejścia od zasad chrześcijaństwa. Tak czy inaczej katolicka książka pokazuje że obecny KRK nie poddaje się pod jarzmo Chrystusa, a zamiast tego w swoim rozumieniu próbuje poddać Chrystusa pod jarzmo swoich teorii. Teorii pełnych pychy i kompromisu ze ”światem”, czyli tym wszystkim co sprzeciwia się BOGU i jest Jemu obce duchowo.

Biblia po katolicku. (Reformelia 136)

Podkreślone słowa są cytatem Pisma Świętego lub materiału źródłowego z podłączonym linkiem. Zachęcam jednak do samodzielnego czytania Pisma wraz z obszernym kontekstem i nie poleganie wyłącznie na podłączonych cytatach czy linkach. Ważne jest też, aby tłumaczenie Biblii było wierne (np. UBG), a nie jej parafraza jak np. Słowo Życia.